Od początku istnienia American Cars Mania nasz zespół inicjował akcje użyteczne społecznie.

Z wewnętrznej potrzeby realizowania wartościowych projektów zrodził się pomysł powołania Fundacji ACM, która będzie kontynuowała i rozwijała nasze akcje i kampanie edukacyjne. Działania  Fundacji obejmą też inne dziedziny życia związane z dobroczynnością. Więcej informacji: strona Fundacji