Przed wjazdem od strony Milicza znajduje się drewniany wiatrak z 1671r. Wiatrak Koźlak zbudowany został na niewielkim wzniesieniu przy wjeździe do wsi od strony zachodniej. Jest to drewniany wiatrak o konstrukcji ryglowej, podbity od zewnątrz deskami. Wiatrak był sprawny jeszcze po wojnie, jednak z biegiem lat zaczął popadać w ruinę i groziło mu zawalenie się. Na szczęście mieszkańcy Duchowa na czele z panią sołtys, opracowując wraz z gminą Milicz i Fundacją Doliny Baryczy plan odnowy miejscowości, dostrzegli potrzebę ocalenia tego niezwykłego zabytku. Wiatrak wraz z małym Muzeum Młynarstwa jest udostępniony do zwiedzania.

http://www.kultura-milicz.pl