Ścieżka Przyrodnicza „Stawy Krośnickie”

Ścieżka ma formę pętli o długości 9 km. Prowadzi głównie groblami 11 stawów należących do kompleksu Zakładu Rybackiego w Krośnicach, który podlega Państwowemu Zakładowi Budżetowemu „Stawy Milickie” w Rudzie Sułowskiej. Są to obręby hodowlane, zatem można się poruszać tylko wyznakowaną ścieżką uzgodnioną z w/w zarządcą terenu (dwa stawy – Grunda i Policki znajdują się poza zasięgiem ścieżki przyrodniczej).

Ścieżkę można pokonywać pieszo lub rowerem w zorganizowanych grupach pod opieką przewodnika. Oznakowana jest malowanymi na pniach drzew białymi kwadracikami wielkości 10×10 cm, z zieloną przepaską po przekątnej.