Tereny leśne Nadleśnictwa Milicz wplatają się w mozaikę stawów oraz łąk i pól, tworząc unikatowy ekosystem. Bardzo bogaty i zróżnicowany, a zarazem delikatny i podatny na podejmowane przez człowieka działania. Prowadzona na tych terenach gospodarka leśna uwzględnia zasady zrównoważonego rozwoju i dąży do zachowania różnorodności biologicznej. To wspaniałe bogactwo natury znajduje się w odległości zaledwie 50 minut jazdy samochodem od Wrocławia. Przed każdym, kto pragnie poznać niezwykłe osobliwości przyrody otwiera się kraina Doliny Baryczy.

Zarządzeniem Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w dniu 29 listopada 2011 został utworzony Leśny Kompleks Promocyjny „ Lasy Doliny Baryczy”.

LKP „Lasy Doliny Baryczy” położony jest na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu i obejmuje następujące obszary:

Nadleśnictwo Milicz  o powierzchni 26 349 ha, w tym obręb leśny Milicz (pow.8 206 ha)   obręb leśny Cieszków (pow. 9 735 ha) oraz obręb leśny Kubryk (pow. 8 408ha);

– Nadleśnictwo Żmigród o powierzchni 16 030 ha, w tym obręb leśny Sułów (pow.8 017ha) i obręb leśny Żmigród (pow. 8 013ha).

Łączna powierzchnia LKP „ Lasy Doliny Baryczy” wynosi  42 379 ha.

Jest to jedna z 25 tego typu jednostek w Polsce.

Celem działalności LKP „Lasy Doliny Baryczy” jest promocja trwale zrównoważonej gospodarki leśnej , ochrona zasobów przyrody w lasach , badania i doświadczenia z zakresu nauk leśnych oraz edukacja leśna społeczeństwa.

LKP „Lasy Doliny Baryczy” są obszarem funkcjonalnym o znaczeniu ekologicznym, edukacyjnym i społecznym.

Leśny Kompleks Promocyjny ,,Lasy Doliny Baryczy” obejmuje swym zasięgiem jedne z najcenniejszych przyrodniczo obszarów w naszym kraju. Powodem naturalnego bogactwa tego regionu jest swoista mozaika krajobrazów i siedlisk. Występują tu obok siebie rozmaite typy lasów i borów nizinnych, pola, łąki i co szalenie ważne zbiorniki wodne, w tym słynny rezerwat „Stawy Milickie „ ,jak również rezerwat „Radziądz ” , „Olszyny Niezgodzkie” , „Wzgórze Joanny” ,  Park Krajobrazowy Doliny Baryczy, obszary Natura 2000,  oraz dorzecze rzeki Barycz.

Zajęcia prowadzone przez edukatorów leśników odbywają się w Ośrodku Edukacji Leśnej w miejscowości Wałkowa, która jest oddalona o 3km od miejscowości Milicz oraz na szkółce leśnej w Świętoszynie.

Czteropiętrowy „Dom Drzewa”, to klimatyzowany ośrodek o powierzchni użytkowej 470m2. W budynku znajdują się 3 sale edukacyjne: „Leśne przedszkole”, „Laboratorium Przyrody” oraz „Podsuszarnia”, wyposażone w laptopy, tablety, tablice interaktywne, mikroskopy, nowoczesne pomoce edukacyjne oraz ściany magnetyczne. Bezpłatne zajęcia prowadzone w każdej z sal, przeznaczone są dla różnych grup wiekowych. Do dyspozycji gości jest także sala konferencyjna na 50 osób, w pełni wyposażona kuchnia, zabytkowy piec, służący niegdyś do wyłuszczania szyszek, pomieszczenie biurowe oraz pokój gościnny. Generalny remont dawnej wyłuszczarni szyszek rozpoczęto w sierpniu 2014 r. Nadleśnictwo Milicz przeznaczyło na inwestycję 2,8 mln zł, z czego ponad 615 tys. zł stanowiło dofinansowanie z unijnego Programu Operacyjnego Ryby. Pomimo modernizacji, budynek zachował swój pierwotny charakter oraz historyczny wizerunek.

Ośrodek Edukacji Leśnej jest czynny cały rok, a wszystkie zajęcia są bezpłatne. Edukacja prowadzona jest w dniach i godzinach pracy Nadleśnictwa tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-14.00.  Istnieje możliwość zorganizowania zajęć również w sobotę, za wcześniejszym ustaleniem terminu z pracownikiem Nadleśnictwa Milicz.

Chęć odbycia zajęć należy zgłosić pisemnie z podaniem daty, wybranego tematu zajęć, ilości osób oraz wieku uczestników na adres milicz@wroclaw.lasy.gov.pl

Prowadzone zajęcia:

Zajęcia stałe

 1. Warstwowa budowa lasu – zajęcia prowadzone w OEE lub w Szkółce Leśnej
 2. Drewno – zajęcia prowadzone w OEE
 3. Od nasionka do nasionka – zajęcia prowadzone w OEE
 4. Od nasionka do drzewka – zajęcia prowadzone w OEE lub w Szkółce Leśnej
 5. 4 nogi u stonogi – zajęcia prowadzone w OEE lub w Szkółce Leśnej
 6. Skrzydlaci bracia, czyli co w koronach śpiewa? – zajęcia prowadzone w OEE lub w Szkółce Leśnej
 7. Woda w lesie – zajęcia prowadzone w OEE

Zajęcia cykliczne

 1. Zima w lesie – zajęcia prowadzone w OEE lub w Szkółce Leśnej
 2. Grzybobranie – zajęcia prowadzone w OEE lub w Szkółce Leśnej

Każde z wyżej wymienionych zajęć dostosowane jest do różnych poziomów nauczania: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum oraz szkoła średnia. Program warsztatów

tworzony jest w oparciu o szkolne podstawy programowe. Dodatkowo istnieje możliwość zrealizowania konkretnych zagadnień z różnych przedmiotów za wcześniejszym ustaleniem z naszym edukatorem leśnym.

 • Zajęcia w Ośrodku Edukacji Ekologicznej trwają 2 x 45 min. Dodatkowo przewidziane jest wyjście w teren na ścieżkę edukacyjną „Skarby Lasu” – 30min. lub 60 min. w zależności od długości trasy. Po zajęciach edukacyjnych, na terenie Ośrodka, istnieje możliwość zorganizowania bezpłatnego ogniska (jedzenie we własnym zakresie). Maksymalna ilość osób mogąca uczestniczyć w zajęciach, to 50 osób. Zajęcia dla grupy 50 osobowej (jeden autokar) prowadzone są z podziałem na 2 grupy, -jedna jest w terenie (pod opieką nauczyciela), a druga w Ośrodku na zajęciach z edukatorem leśnym ( po 45 min następuje zamiana.
 • Zajęcia w Szkółce Leśnej trwają 2 x 45 min. Tutaj również istnieje możliwość zorganizowania bezpłatnego ogniska (jedzenie we własnym zakresie). Maksymalna ilość osób mogąca uczestniczyć w zajęciach, to 50 osób.Nadleśnictwo Milicz posiada również kilka ścieżek dydaktycznych:Postolin-Wzgórze Joanny- Postolin – trasa prowadzi przez Rezerwat Przyrody „Wzgórze Joanny” z zabytkową wieżą myśliwską „Wieżą Odyniec” oraz przez historyczny ogród dendrologiczny.Karłów-Wałkowa-Karłów – ścieżka dydaktyczna „Skarby Lasu”, dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych połączona z sensorycznym placem zabaw w pobliżu Ośrodka Edukacji Ekologicznej.

  Sławoszowice – Ruda Milicka – Godnowa – ścieżka prowadzi przez Rezerwat Stawy Milickie, gdzie istnieje możliwość obserwacji ptaków z grobli między stawami oraz z drewnianej wieży obserwacyjnej w miejscowości Grabownica.

  Osoby zainteresowane ofertą prosimy o kontakt z pracownikiem Nadleśnictwa Milicz – Estera Grocholska te. 609-550-027 lub  sekretariatem milicz@wroclaw.lasy.gov.pl  tel. 71 380 93