fbpx

akredytacja

Wnioski o akredytację na American Cars Mania 2019 (w skrócie ACM 2019) prosimy wysyłać na adres: media@americancarsmania.pl

W e-mailu prosimy o podanie informacji:

1. Imię i Nazwisko:

2. Adres e-mail:

3. Reprezentuję: (podać reprezentowane media: dane firmy: nazwa, adres i telefon, e-mail)

W tytule przesłanego e-maila prosimy wpisać: AKREDYTACJA ACM 2019

Regulamin posiadacza akredytacji ACM 2019:

1. Akredytacja przyznawana jest na podstawie poprawnie wypełnionego i przesłanego wniosku na adres: media@americancarsmania.pl

2. Akredytacje są bezpłatne.

3. Odbiór akredytacji będzie możliwy w kasach przed wejściem na teren ACM 2018 po okazaniu dowodu tożsamości.

4. Akredytacja przyznawana jest na czas trwania ACM 2019 tj. 28-30.06.2019r.

5. Organizator ACM 2019 zapewnia dziennikarzom identyfikatory z informacją „MEDIA”.

6. Identyfikator powinien być umieszczony w miejscu widocznym dla Organizatora i Ochrony. 

7. Posiadacz akredytacji oświadcza, że zasady fotografowania i swoimi działaniami nie będzie działał na szkodę osób znajdujących się na terenie ACM 2018. 

8. Organizator ACM zastrzega sobie prawo do cofnięcia udzielonej akredytacji bez podania przyczyny.

Translate »