Kariera

Informacje o prowadzonych rekrutacjach znajdują się na naszej stronie
internetowej.
 
Ze względu na ilość docierających do nas aplikacji zastrzegamy sobie prawo
do skontaktowania się wyłącznie z wybranymi osobami.
 
ACM jest pracodawcą równych szans i przy wyborze współpracowników kieruje
się wyłącznie posiadaną wiedzą, kwalifikacjami, doświadczeniem,
szczególnymi umiejętnościami czy predyspozycjami właściwymi dla danej
funkcji. Cenimy zaangażowanie, kreatywność, umiejętność pracy w zespole i
dobry humor. Nasze decyzje oparte są na bieżących potrzebach kadrowych i
wymaganiach stanowiska pracy bez względu na wiek, pochodzenie, narodowość,
wyznanie, płeć, odmienność kulturową, czy inne czynniki.