Patronat Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej

Uprzejmie informujemy, że Dolnośląska Organizacja Turystyczna objęła patronatem VI Międzynarodowy Zlot Samochodów Amerykańskich „American Cars Mania”. Dziękujemy Dyrektorowi Biura Zarządu DOT Panu Rajmundowi Papiernikowi za możliwość nawiązania współpracy. Promujmy nasz piękny Dolny Śląsk, na którym znajduje się wiele atrakcji turystycznych i na którym niebawem odbędzie się nasza wspaniała impreza American Cars Mania 2018.
Zapraszamy na: http://dot.org.pl/

Dolnośląska Organizacja Turystyczna jest stowarzyszeniem i działa w oparciu o Ustawę Prawo o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 r. oraz Ustawę o Polskiej Organizacji Turystycznej z dnia 25 czerwca 1999. Stowarzyszenie pod nazwą „Dolnośląska Organizacja Turystyczna” (DOT) utworzyły władze samorządowe Dolnego Śląska w styczniu 2000 r. Organizacja ta została stworzona w wyniku przekształceń dokonywanych w obszarze zarządzania turystyką, zgodnie z normami obowiązującymi w krajach Unii Europejskiej.
W wyniku reformy administracji państwowej i powołania nowych struktur samorządu terytorialnego, samorządy przejęły zadania związane ze strategią rozwoju regionalnego, w tym także w obszarze turystyki. Powołując DOT jako pierwszą w Polsce organizację o charakterze regionalnym władze samorządowe województwa dolnośląskiego wykazały duże zainteresowanie rozwojem ruchu turystycznego na Dolnym Śląsku.
           Do statutowych zadań Stowarzyszenia należy szeroko pojęta promocja Dolnego Śląska, jako regionu posiadającego doskonałe położenie na pograniczu z Niemcami i Czechami, również jako regionu charakteryzującego się zróżnicowanym krajobrazem przyrodniczym oraz bogactwem wspaniałych pomników historii i kultury śląskiej. Celem naszych działań jest promocja regionu i tworzenie pozytywnego wizerunku Dolnego Śląska jako krainy wartej odwiedzenia i zwiedzenia, regionu atrakcyjnego dla turystów.
Na realizację tych zadań pozyskujemy środki z dotacji budżetowych na zadania zlecone, przyjmujemy zlecenia na działalność promocyjną na rzecz firm branży turystycznej. Dzięki pozyskiwanym funduszom możemy prowadzić działalność promocyjną regionu, uczestniczymy w krajowych i zagranicznych targach turystycznych, przygotowujemy wydawnictwa promocyjne, organizujemy podróże studyjne dla dziennikarzy lub zagranicznych biur podróży, a także podejmujemy szeroką działalność szkoleniową i edukacyjną na rzecz doskonalenia kadr dla potrzeb turystyki.