Regulamin konkursu „NAJCIEKAWSZA PARA PRZEBRANA PO AMERYKAŃSKU” ACM 2023

REGULAMIN KONKURSU AMERICAN CARS MANIA

NAJCIEKAWSZA PARA PRZEBRANA PO AMERYKAŃSKU”

1.Postanowienie ogólne:

Organizatorem imprezy American Cars Mania jest POLSKO-AMERYKAŃSKA FUNDACJA POLISH FOUNDATION OF AMERICAN CULTURE z siedzibą w Miliczu (56-300) przy ulicy Krotoszyńskiej 3.

REGON: 363259047, NIP: 9161395296

-konkurs odbywa się 18.06.2023 (niedziela) w trakcie imprezy American Cars Mania

2. Przedmiotem konkursu jest przygotowanie najciekawszego przebrania się pary w stylu amerykańskim.

3. Uczestnikami konkursu może być para która pojawi się razem na zlocie ACM 2023 i zaprezentuje swoje stroje w dniu 18.06.2023 (niedziela)

4.Warunkiem udziału:

-zapoznanie się z regulaminem i jego akceptacja

-prezentacja przebrania według własnego pomysłu

-udział w imprezie ACM jako zlotowicz jest równoznaczny z możliwością wzięcia udziału w konkursie.

-każdy uczestnik dostanie numerek, który wyeksponuje w widocznym miejscu

5.Przebieg konkursu.

-prezentacja przebrania nastąpi dnia 18.06.2023

-komisje wywołają organizatorzy ACM w czasie zlotu

-ogłoszenie wyniku konkursu i wręczenie nagród nastąpi na scenie ok godziny….

6. Kryteria oceniania.

-przebrania będą oceniane według następujących kryteriów: pomysłowość, estetyka stroju i wkład pracy strój.

7.Zasady przyznania nagród.

-komisja wyłoni 3 pary

-zwycięscy otrzymają pamiątki oraz nagrodę rzeczową

-decyzje komisji są ostateczne i nieodwołalne

-laureaci są zobowiązani do osobistego odebrania nagrody

8. Postanowienie końcowe.

-udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody przez uczestników na wykorzystywanie danych osobowych i wizerunku w celu wyłonienia zwycięzców konkursu i przyznania nagród.

-uczestnicy konkursu wyraża zgodę na umieszczenie danych osobowych i wizerunku w materiałach publikowanych przez organizatora i na stronie internetowej organizatora

Zgoda obejmuje wykorzystywanie, utrwalanie i powielanie wykonanych zdjęć/relacji za pośrednictwem dowolnego medium w dowolnym celu zgodnym z obowiązującym prawem, włączając w to publikacje w gazetach czasopismach okresowym, czasopismach okazjonalnych, folderach, publikacjach elektronicznych, stronach internetowych, wystawach, konkurach etc.

Jednocześnie zrzekam się praw związanych z kontrola i zatwierdzeniem każdorazowego wykorzystania fotografii z moim wizerunkiem. Oświadczam ze w całości przeczytałem treść powyższej zgody i w pełni ja rozumiem.

– regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.americancarsmania.pl

– każda osoba biorąca udział w konkursie zgłasza się dobrowolnie i na własna odpowiedzialność.